Какво представлява?

Европейските награди за насърчаване на предприемачеството, учредени от Европейската комисия, признават и стимулират най-добрите инициативи на публични органи или в резултат на публично-частно партньорство, подкрепящи предприемачеството най-вече на местно и регионално ниво, но също и на национално. Конкурсът, датиращ от 2005 година цели да повиши разбирането за предприемачеството, за дейностите по създаване и прилагане на политики в подкрепа на предприемачеството и малкия бизнес и да отбележи успехите в тази насока.

Всяка година се излъчват лауреати на наградата от цяла Европа, които да вдъхновяват останалите да създадат свои инициативи в подкрепа на предприемачеството или да приложат в своята община, област или регион вече утвърдените.

Географският обхват на конкурса включва 28-те държави-членки на Европейския съюз, както и Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция.