Защо предприемачеството е важно?

Политиката за насърчаване на предприемачеството е тясно свързана с нуждите на малките и средните предприятия, които са жизненоважна част от европейската икономика, съставляваща над 99 % от европейските фирми. Секторът на МСП допринася за въвеждането на иновации, представлява източник на конкуренция, създава гъвкавост на пазара на труда и най-важното – източник е на нови работни места – малкият бизнес осигурява около 70% от заетостта в предприятията в ЕС и около 75% в България.

Поради това Eвропейската комисия, признавайки значението на предприемачеството, се стреми да възнаграждава местните, регионалните и националните инициативи, улесняващи бизнеса.

Имайки предвид географския и културен спектър на кандидатурите от целия Европейски съюз, най-добрите практики твърде вероятно ще отразяват различните начини, по които регионите, центровете, големите и малките градове и общините творчески са приложили благоприятни за предприемачеството практики. Това е изключително ценен опит, който гарантира, че всеки би могъл да открие своя потенциален партньор в тази вариация от решения в полза на предприемачеството. Обменът на добрите практики е от ключово значение за разпространението на идеите в подкрепа на предприемачеството.


Какви са ползите за участниците и победителите?

Всяка държава провежда свой етап на конкурса на национално ниво, след което номинира две инициативи за участие във втория етап – големия конкурс, чийто финал ще бъде през ноември 2015 година в Люксембург (по традиция в държавата, която текущо председателства ЕС).

Голямо жури, съставено от Европейската комисия, оценява всички национални предложения.

Националните призьори биват поканвани за участие на финалната церемония по награждаването на европейския етап от конкурса, която обичайно вече е част от Асамблеята на МСП. Там те имат възможност да се запознаят лично с всички останали отличени кандидати от 32-те държави, както и с много други заинтересовани лица и да обмислят, как биха могил да си сътрудничат и обменят опит в бъдеще.

Националните кандидатури биват публикувани и на официалната уебстраница на Европейската комисия, посветена на Европейските награди за насърчаване на предприемачество. Така всеки проект става глобално достъпен. По този начин е възможно авторите на съответната инициатива да бъдат потърсени за сътрудничество и да създадат нови партньорства със свои колеги от цяла Европа.

Обичайно медиите отразяват широко европейския етап на конкурса и с това популяризират номинираните и ги поставят в обсега на обществения интерес.

Медийни прояви се организират на национално и на европейско ниво, за да се гарантира, че спечелилите ще получат признанието, което заслужават както в собствените си общности, така и в цяла Европа.