Европейски конкурс

След като националните координатори определят своите една или най-много две национални кандидатури, формулярите за кандидатстване се изпращат от координаторите към Комисията. На втория етап от подбора се разглеждат не повече от 64 кандидатури – максимум по 2 от всяка държава.

Голямото жури се състои от седем членове, всеки от които е избран от Европейската комисия.

Кандидатурите се пазят в база данни, а членовете на журито ги получават на електронен носител. Допълнителна информация се предоставя при поискване.

Голямото жури заседава в Брюксел, за да обсъди кандидатурите. То назначава председател, чийто глас ще бъде решаващ в случай на равен брой гласове; на заседанието на журито присъства и секретар от агенцията, с която е сключен договор за медийното покритие на конкурса на европейско ниво – в случая това са английски компании.

По време на заседанието се избира по един победител във всяка категория, както и цялостен победител, носител на Голямата награда на журито. Победителите се обявяват на финалната церемония, а преди това на обществеността стават известни единствено номинациите.

Журито може да реши да премести кандидатура в друга категория, ако сметне, че е подходящо, както и да реши да не присъжда награда, ако смята, че кандидатурите не са достатъчно качествени.

Журито предоставя заключенията от своите заседания на Европейската комисия, която ще посочи победителите в различните категории и лауреата на Голямата награда на журито. Решението на журито е окончателно.

Всички национални победители (включително представители на двата български проекта) ще бъдат поканени на церемонията по награждаване, там ще получат своите сертификати от Европейската комисия. По време на церемонията ще бъдат обявени победителите по категории и лауреатът на Голямата награда на журито.